Пријем првака
1. септембра 2023.
26. 9. – Европски дан језика
27. септембра 2023.

Продужени боравак

У циљу пружања помоћи запосленим и преангажованим родитељима, у нашој школи  је отворен продужени боравка , као облик васпитно-образовног рада.То је необавезни део школске установе који се прилагођава деци чије су потребе везане за боравак.

Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време  проводе у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставници поклањају  пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици   се оспособљавали да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима сваког детета.

Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки карактер.Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.