Историјат школе

Проф.др Драгољуб Мићуновић је покренуо је пројекат „Побољшање стања школа“ у сарадњи са Европском инвестиционом банком која је била спремна да финансијски помогне изградњу дванаест школа на територији Србије. Локална самоуправа обезбедила је плац и инфраструктуру потребну за изградњу прилагодила је намени.Са изградњом школе почело се  2005. године, а завршена је августа 2009.

Школа је оснивана Одлуком о оснивању основне школе „Свети Сава“, Скупштине града Смедерева (Службени лист Града Смедерева бр. 6 од 25.марта 2009.), Статутом бр. 4 од 07.07.2009. и уписана у судски регистар код Трговинског суда у Пожаревцу,решењем бр. Fi26/09, од 02.06.2009, регистрациони лист број 5-240-00.

ОШ „Свет Сава“ званично почиње са радом 1.9.2009. Отворили су је тадашњи министар просвете Жарко Обрадовић и иницијатор њеног отварања, проф. др Драгољуб Мићуновић. Отварању су присуствовали и представници локалне самоуправе Града Смедерева.

Основна школа „Свети Сава” налази се на ободу Града Смедерева, на подручју Месне заједнице „Свети Сава”, у еколошки здравом окружењу и „најмлађа” је школа у граду. У свом сатаву има и подручну школу у Вучаку.

Ресурси школе и средине

Школа има веома повољне услове и уклапа се у прописане нормативе који јој омогућавају да све предвиђене задатке успешно остварује.

Настава се изводи у матичној школи у Смедереву, у новоизграђеном и модерном објекту који располаже савременим и функционалним наставним и техничким средствима.

У подручном одељењу у Вучаку настава се изводи у четири разреда  (одељења).

Носиоце васпито-образовног процеса чини кадар који је доста подмлађен , спреман на усавршавање  и учешће у разним пројектима у циљу побољшања квалитета наставе и њеног осавремењавања.

 

 

Школска зграда има следеће просторије за непосредну намену:

 • 13 учионица
 • кабинет за техничко и информатичко образовање
 • кабинет за информатику
 • кабинет за хемију, физику и биологију
 • фоно-лабораторија
 • читаоница
 • библиотека
 • канцеларија директора
 • канцеларија секретара
 • зборница
 • канцеларија административног радника
 • канцеларија педагога
 • фискултурна сала са пратећом опремом
 • посебна просторија за предшколску групу
 • посебна просторија за истурено одељење музичке школе.

У ограђеном  дворишту школе налазе се:

– терен за мали фудбал

– терен за кошарку

– терен за одбојку

– атлетска стаза

У простору школе функционише са радом Музичка школа „Коста Манојловић“ и предшколска група установе „Наша радост“ из Смедерева.

Подручна школа у Вучаку са школским теренима заузима простор од око 350 m2. Просторије у подручној школи : 4 учионице, настаничка зборница, кухиња са трпезаријом, просторија за рад предшколске установе.

Опремљеност наставним, теничким и другим средствима

Школа се може похвалити изузетно добром опремљеношћу, модерним, функционалним техничким средствима.

Аудио-видео и рачунарска опрема коју школа поседује: радна станица, сервер, лап-топ, видео пројектор, стони скенер, ласерски штампачи, фотокопир машина, графоскоп, беле табле за пројектовање, телевизор, LCD телевизор, машина за коричење, флешеви, факс машина, мини линија, преносиви касетофон са CD, LCD   плејер, инсталација LAN, комплет опреме за кабинет страних језика.