Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2020/2021.години

 

Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2020/2021.години:

 

 

Уџбеници и радне свеске за први  разред

 

     СПИСАК КЊИГА АУТОР ИЗДАВАЧ
Српски језик-Буквар за први разред основне школе ,ћирилица Душка Милић Нови Логос
Наставни листови из буквар Душка Милић

Татјана Митић

Нови Логос
Читанка за прву разред Наташа Станковић Шошо

Маја Костић

Нови Логос
Математика Ива Иванчевић Илић

Сенка Тахировић

Нови Логос
Свет око нас –уџбеник и радна свеска Љиља Стокановић

Гордана Лукић

Гордана Сукоб Симић

Нови Логос
Музичка култура уџбеник за 1.разред уџбеник Драгана Михајловић  Бокан

Мариан Ињац

Нови Логос
Ликован култура Уџбеник за први разред Милутин Мићуић

Гордана Мићић

Нови Логос
Енглески језик-Smart junior 1 H.Q.Mitchell Дата статус

 

Уџбеници и радне свеске за други разред

 

СПИСАК КЊИГА АУТОР ИЗДАВАЧ
Српски језик –Читанка уз речи растемо, Др Наташа –Шошо,Маја Костић Нови Логос
Граматика Дар речи ,Јелена Срдић Јелена Срдић Нови Логос
Радна свеска,Јелена Срдић ,Наташа Станковић-Шошо Јелена Срдић ,Наташа Станковић-Шошо Нови Логос
Латиница-радни уџбеник-Душка Милић,Татјана Митић Душка Милић,Татјана Митић Нови Логос
Математика Уџбеник (из четири дела) Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић Нови Логос
Свет око нас Уџбеник Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић Нови Логос
Радна свеска ,Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић Нови Логос
Музичка култура Уџбеник Драгана Михајловић-Бокан,Марина Ињац Нови Логос
Енглески језик

Уџбеник Smart Junior 2

 

 

H.Q.Mitchell

Дата Статус
Ликовна култура Милутин Мићић ,Гордана Мићић Нови Логос
Грађанско васпитање Јелена Димитријевић Креативни центар

 

Уџбеници и радне свеске за трећи разред

СПИСАК ПРЕДМЕТА АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК
     Читанка- У свету речи Наташа Станковић Шошо, Маја Костић НОВИ ЛОГОС
Граматика- Дар речи, Јелена Срдић Јелена Срдић НОВИ ЛОГОС
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика ои књижевности Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић НОВИ ЛОГОС
МАТЕМАТИКА
Уџбеник за 3.разред основне школе 1., 2., 3. и 4. део Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић НОВИ ЛОГОС
ПРИРОДА И ДРУШТВО

Уџбеник за 3.разред основне школе

Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

 

НОВИ ЛОГОС
Радна свеска за 3.разред основне школе Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак НОВИ ЛОГОС
МУЗИЧКА КУЛТУРА Уџбеник за 3.разред основне школе Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац НОВИ ЛОГОС
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Уџбеник за 3.разред основне школе

 

Милутин Мићић, Гордана Мићић

 

НОВИ ЛОГОС
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК H.Q.Mitchell,Marileni Malkogianni
Smart junior 3 Data Status

 

Уџбеници и радне свеске за четврти  разред

СПИСАК КЊИГА АУТОР ИЗДАВАЧ
1.Читанка 4 -уџбеник Мирјана Ј. Аранђеловић Бигз
2.Српски језик 4-уџбеник Мирјана Ј. Аранђеловић Бигз
 3.Српски језик 4-наставни листови Мирјана Ј. Аранђеловић,

Миленија Петровић

Бигз
4.Математика 4,уџбеник (1. и 2. део) Мирјана Максимовић Бигз
5.Математика 4 –радна свеска Мирјана Максимовић Бигз
6.Природа и друштво 4-уџбеник Сања Благданић,Зорица

Ковачевић,Славица Јовић,

Милутин Тадић

Бигз
 7.Природа и друштво 4-радна свеска Сања Благданић,Зорица Ковачевић,Славица Јовић,Милутин Тадић Бигз
8.Распевано дете 4-уџбеник+ ЦД Марија Гаљевић,Мирјана Јовановић Лазић Бигз
9.Енглески језик-Smart Junior 4 H.Q. Mitchell Дата Статус
10.Енглески језик-Smart Junior 4, радна свеска H.Q. Mitchell Дата Статус
11.Ликовна култура-Шарени ликовни путокази,уџбеник Мариа Бузаши Марганић Едука
12.Изборни предмет-Од играчке до рачунара,уџбеник Драган Маринчић,Драгољуб Васић ЈП Завод за уџбенике
13. Изборни предмет-Чувари природе, уџбеник Луција Тасић,Лидија Виденовић Едука
14. Изборни предмет-Народна традиција, радна свеска Марина Вићентијевић,ВеснаАнђелић, Весна Ерић АТОС
15. Изборни предмет-Грађанско васитање, радна свеска Валерија Живковић,Марина Остојић, Јелена Димитријевић Креативни центар

 

Уџбеници и  радне свеске за пети разред

СПИСАК КЊИГА АУТОР ИЗДАВАЧ
Информатика и рачунарство Светлана Мандић

 

Klett

 

Математика-уѕбеник Небојша Икодиновић

Слађана Димитријевић

Klett
збирка задатака за пети разред основне школе;

ћирилица;

 

Б.Поповић

Марија Станић

Ненад Вуловић

Сања Милојевић

Klett
Географија-уџбеник Марко Јоксимовић Нови Логос

 

ТИТ-уџбеник Ж.Васић

Д.Каруовић

 

Нови Логос
Материјали за техничко конструисање М.Сандер Дakta
Француски језик  Nouveau pixel 1

Уџбеник

Катрин  Фарве

Силви Шмиг

Дата статус

 

Немачки језик Уџбеник и радна свеска Wir 1 Ђорђо Мота

Драгана Бос

Клетт-
Енглески језик

Уџбенички комплет

Jenny Dooly Фреска
ЛИКОВНА КУЛТУРА Сања Филиповић Клетт-
БИОЛОГИЈА Тијана Трибићевић

Т.Миљановић

Славица Нинковић

Весна Миливојевић

Герундијум
ИСТОРИЈА Др Душко Лопандић

Ивана Петровић

Нови Логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА Александра Поладин

Драгана Михајлович Бокан

Нови логос
СРПСКИ ЈЕЗИК

Чаролија стварања  читанка за пети разред основне школе

Наташа Станковић Шошо

Бошко Сувајџић

Нови логос
Језичко благо

граматика за пети разред

Светлана Слијепчевић

Наташа Станковић Шош,

Бошко Сувајџић

Нови логос
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за пети разред Светлана Слијепчевић

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Нови логос

 

Уџбеници и  радне свеске за шести  разред

СПИСАК КЊИГА АУТОР ИЗДАВАЧ
СРПСКИ ЈЕЗИК И   Читанка  Чаролија стварања Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

НОВИ ЛОГОС”
Језичко благо – Граматика српског језика

У потрази за језичким књижевним благом

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

НОВИ ЛОГОС”
Енглески језик; Right On! 2 JennyDoolеy ФРЕСКА”
уџбенички комплет JennyDoolеy ФРЕСКА”
(уџбеник, два ЦД-а  и радна свеска) JennyDoolеy ФРЕСКА”
Немачки језик – Wir 2 уџбеник и радна свеска Đorđo Mota, Dragana Boos Klett
Француски језик- Le monde de Léa et Lucas 2 друга година учења уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)

 

Милена Милановић,

Данијела Милошевић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Музичка култура 6, уџбеник

 

 

Јасмина  Чолић

Маријана Савов Стојановић

ВУЛКАН ЗНАЊА
Ликовна култура 6 Сања Филиповић Клетт
Историја 6 ‒уџбеник;

 

Александар Крстић,

Бранка Бечановић

„ГЕРУНДИЈУМ”
Географија;

 

Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

НОВИ ЛОГОС”
Физика 6, уџбеник Марина Радојевић KLETT”
Збирка задатака са лабораторијским вежбама Марина Радојевић KLETT”
Математика, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

KLETT”
Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;

ћирилица;

 

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

KLETT”
Биологија

 

Тихомир Лазаревић,

мр Весна Миливојевић,

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић

„ГЕРУНДИЈУМ”
Техника и технологијаза шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала);

Данило Шешељ,

Петко Андрић,

др Жељко Папић

„БИГЗ школство
Информатика и рачунарство за шести разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић,

Душан Мицић

НОВИ ЛОГОС”

 

 

Уџбеници и радне свеске за седми разред

 

Уџбеници и радне свеске

СПИСАК ПРЕДМЕТА АУТОР ИЗДАВАЧ
Географија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић, Снежана

Вујадиновић

                  „НОВИ ЛОГОС”
Историја за 7. разред основне школе

 Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Александар Растовић,

Предраг М. Вајагић,

Бранка Бечановић,

Бојана Лазаревић

Герундијум
Музичка култура за 7.разред

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Јасмина Чолић

Маријана Савов Стојановић

 

 

ВУЛКАН ЗНАЊА

 

Ликовна култура 7  

Сања Филиповић

Клет
француски језик за седми разред основне школе; Le monde de Léa et Lucas 3

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

 

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
7: Wir 3, Немачки језик уџбеник и радна свеска Đorđo Mota, Dragana Boos Klett
7.Енглески језик  : Right on! 3, Right on! 3,

 енглески језик за седми разред основне школе,

седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa, три компакт диска)

Jenny Dooley Freska
Информатика и рачунарство за 7.разред уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић, Ерика Елевен Нови Логос
Физика, уџбеник за 7. разред

Збирка задатака са лабараторијским вежбама  за 7. разред

Марина Радојевић Клетт
Техника и технологија за 7. Разред

Конструктори за 7.разред

Данило Шешељ,Петко Андрић БИГЗ
Српски језик,Читанка за српски језик и књижевност за седми разред Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувјџић Нови Логос
Српски језик,Језичко благо, граматика српског језика за седми разред Светлана Слијепчевић Бјеливук,Наташа Станковић Шошо,Бошко СувајЏић Нови Логос
Српски језик,У потрази за језичким и књижевним благом,Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред Светлана Слијепчевић Бјеливук,Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић Нови Логос
Српски језик,Читанка за српски језик и књижевност за седми разред Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувјџић Нови Логос
Српски језик,Језичко благо, граматика српског језика за седми разред Светлана Слијепчевић Бјеливук,Наташа Станковић Шошо,Бошко СувајЏић Нови Логос
Српски језик,У потрази за језичким и књижевним благом,Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред Светлана Слијепчевић Бјеливук,Наташа Станковић Шошо,Бошко Сувајџић Нови Логос
Математика,

уџбеник за седми разред основне школе

 

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

 

         Клетт
Математика,

збирка задатака за седми разред основне школе;

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

  Сања Милојевић,

Ненад Вуловић

Клетт
Биологија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

 

Герундијум
Уџбеник и лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

 

Јасна Адамов,

Наталија Макивић,

Станислава Олић Нинковић

 

                    „ГЕРУНДИЈУМ

 

 

Уџбеници и радне свеске за осми  разред

СПИСАК КЊИГА АУТОР ИЗДАВАЧ
1.Читанка „Речи мудрости“ Зорица Несторовић,

Златко Грушановић

Klett

 

2.Граматика 8 Весна Ломпар Klett
3.Српски језик 8-радна свеска Зорица Несторовић,

Златко Грушановић

Klett

 

4.Математика 8 –уџбеник Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

Klett

 

5.Математика 8-збирка задатака са  решењима Бранислав Поповић,

Сања Милојевић,Ненад Вуловић

Klett

 

6. Историја Ђорђе Ђурић,Момчило Павловић ЈП Завод за уџбенике
8.Географија Србије-уџбеник Марко В. Милошевић,

Јована Бранков

Бигз
9.Биологија 8-уџбеник Даница Тусић Бигз
10.Енглески језик- To The Top 4 H.Q. Mitchell Дата Статус
11.Енглески језик-  To The Top 4,радна свеска H.Q. Mitchell Дата Статус
12.Физика 8-уџбеник са збирком задатака и лаб.вежбама Душан Поповић

Милена Богдановић

Александар Кандић

Логос

 

13.Физика 8-збирка задатака Душан Поповић

Милена Богдановић

Александар Кандић

Логос

 

14.Техничко и информатичко образовање-уџбеник Др.Драган Голубовић,

Небојша Голубовић

Eдука
15.Материјал за конструкторско обликовање Др.Драган Голубовић,

Небојша Голубовић

Eдука
17.Хемија 8 -уџбеник Татјана Недељковић,

Драгана Анђелковић

Логос
18.Хемија 8-збирка задатака са решењима Татјана Недељковић,

Драгана Анђелковић

Логос
19.Музичка Култура 8

 

Александра Паладин

Драгана Михајловић-Бокан

Логос

 

20.Ликовна култура Сања Филиповић Клетт
20.Француски језик-Pixel 4 Sylvie Schmitt Дата Статус
21.Pixel 4-радна свеска Ane-Cecile Couderc Дата Статус
22.Немачки језик-WIR 4 ,уџбеник Ђорђо Мота,Драгана Боос Klett
23.Немачки језик-WIR 4,радна свеска изнемачког језика Ђорђо Мота,Драгана Боос Klett