Помрачење Сунца
28. октобра 2022.
11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату
11. новембра 2022.

Недеља науке у нашој школи

Ради промовисања и унапређивања науке, ученици и колектив ОШ „Свети  Сава“ у Смедереву, у недељи науке (од 7. до 11. новембра 2022.) организовали су промоцију науке и популаризације науке у школи. Осмишљено је тако да ученици у сарадњи са предметним наставницима и учитељима држе предавања, изводе огледе, раде различите радионице и на тај начин промовишу научну писменост и научну културу. На часовима математике, физике, хемије, географије, биологије и историје ученици су показали велику заинтересованост, сарадњу и међусобно разумевање за овакав вид презентовања наученог градива, исто тако са великом љубављу и разумевањем, пренели своје знање друговима и ученицима нижих разреда.

Ученици су имали прилику да разноврсним садржајима радионица, изложбама, предавањима, панел дискусијама, експериментима и огледима, фотографисањем, и бројним другим активностима презентују у најбољем светлу своје знање и умеће.

Поред самог утврђивања градива, процесом којим ученици старијих разреда предају млађим вршњацима, ученици старијих разреда уче важне животне способности попут ефективног презентовања и предавања знања, како и комуникационе вештине.

Раздрагана лица, бројне занимљиве фотографије и видео записи следе у прилогу.

Ученици седмог и осмог разреда, у кабинету географије, објаснили су ученицима првог, петог и шестог разреда појмове и појаве попут Сунчевог система, одлазак ракетом до Месеца, Месечеве мене, померање тектонских плоча и вулканске ерупције.

У кабинету за хемију ученици седмог разреда су демонстрирали безбедно руковање супстанцама и лабораторијским прибором и изводили хемијску реакцију соде – бикарбоне и сирћетне киселине.

Ученици осмог разреда су након предавања о алотропским модификацијама неметала које су припремили Михајло Миленковић и Никола Стевић, сасатављали моделе кристалних решетки и кроз групни рад изучавали атомско – молекулску структуру супстанци.

У кабинету за физику ученицису изводили разне огледе којима су показали и утврдили научено градиво.