Наставна субота
16. јуна 2022.
Пријем првака
25. августа 2022.

Поправни и разредни испити август 2022.године

Поправни  испити у августу 2022. године ће се одржати по следећем распореду:

МАТЕМАТИКА

-писмени део испита биће одржан у понедељак, 22.8.2022.године у 7:30 часова

-усмени део испита биће одржан у уторак ,23.8.2022.године у 8 часова

СРПСКИ ЈЕЗИК

-писмени део испита биће одржан у четвртак, 25.8.2022.године у 9 часова

-усмени део испита биће одржан у петак ,26.8.2022.године у 8:30 часова

ФИЗИКА

-испит ће бити одржан у петак, 26.8.2022.године у 11 часова

Разредни испити у августу 2022. године ће се одржати по следећем распореду:

Петак, 19.8.2022. година

Биологија у 9 часова

Историја у 10 часова

Информатика и рачунарство у 11 часова

Понедељак 22. 8. 2022. година

Српки језик и књижевност (писмени део испита) у 9 часова

Географија у 10часова

Ликовна култура у 11часова

Уторак, 23.8.2022.година

Српски језик и књижевност (усмени део испита ) у 9 часова

Техника и технологија  у 10 часова

Математика (писмени део испита) у 11часова

Среда , 24.8.2022.година

Немачки језик (писмени део испита) у 9 часова

Математика (усмени део испита) у 10 часова

Музичка култура у 11 часова

Четвртак, 25.8.2022. година

Физичко васпитање у 9 часова

Енглески језик писмени део у 10 часова

Немачки језик(усмени део испита) у 11часова

Петак, 26.8.2022.година

Енглески језик (усмени део испита) у 9 часова

Физика у 10 часова