Општинско такмичење из српског језика
26. фебруара 2022.
Упис у први разред за школску 2022/2023. годину
2. марта 2022.

Бесплатни уџбеници

ПРОЈЕКАТ „БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да и за школску 2022/23. годину обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничког комплета  за :

  • ученике из социјално материјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи) ;
  • ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалнообразовном плану (ИОП);
  • ученицима са сметњама у развоју , који образовно- васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану
  • ученицима који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања
  • ученицима првог и другог разреда основне школе коjи су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Као доказ о испуњености услова школи се доставља следећа документација:

  • за ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно дете у систему школовања (средња школа, факултет) , потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  • за ученике који основношколско образовање стичу по индивидуално образовном плану није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима .

 

Достављање документације до 25. 3. 2022.

 

  За ученике  будућег првог разреда  –  директору  школе.

   За све остале ученике – одељењском старешини.