Пријем првака
27. августа 2021.
Јесењи распуст
5. новембра 2021.

Распоред одељења по учионицама