Здраво растимо едукација
18. јуна 2019.
Спортске игре младих
26. јуна 2019.

Распоред родитељских састанака за крај школске 2018/19. године

Родитељски састанци за крај школске 2018/19. године биће одржани по следећем распореду:

 • I/1 – Петак 28.06.2019. у 17:00 часова
 • I/2 – Петак 28.06.2019. у 16:30 часова
 • I/3 – Петак 28.06.2019. у 17:30 часова
 • II/1 – Петак 28.06.2019. у 16:00 часова
 • II/2 – Петак 28.06.2019. у 16:00 часова
 • II/3 – Петак 28.06.2019. у 17:30 часова
 • III/1 – Петак 28.06.2019. у 17:00 часова
 • III/2 – Петак 28.06.2019. у 16:30 часова
 • III/3 – Петак 28.06.2019. у 17:30 часова
 • IV/1 – Петак 28.06.2019. у 17:30 часова
 • IV/2 – Петак 28.06.2019. у 16:00 часова
 • IV/3 – Петак 28.06.2019. у 17:30 часова
 • V/1 – Петак 28.06.2019. у 18:30 часова
 • V/2 – Петак 28.06.2019. у 18:00 часова
 • VI/1 – Петак 28.06.2019. у 17:30 часова
 • VI/2 – Петак 28.06.2019. у 18:00 часова
 • VI/3 – Петак 28.06.2019. у 18:00 часова
 • VII/1 – Петак 28.06.2019. у 17:30 часова
 • VII/2 – Петак 28.06.2019. у 18:30 часова
 • VII/3 – Петак 28.06.2019. у 18:00 часова
 • VIII/1 – Четвртак 27.06.2019. у 17:00 часова
 • VIII/2 – Четвртак 27.06.2019. у 17:00 часова
 • VIII/3 – Четвртак 27.06.2019. у 17:00 часова