Атлетика – такмичење
22. марта 2019.
Књижевна олимпијада
30. марта 2019.

Упис ђака првака

Упис ученика у први разред Oсновне школе „Свети Сава

УПИС УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/20. Г.

ПОЧИЊЕ 1. АПРИЛА 2019.ГОДИНЕ

 У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОД. УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА, РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 1.3.2012. ГОДИНЕ ДО 28.2.2013. ГОДИНЕ.

                 УПИС УЧЕНИКА СЕ ВРШИ КОД СЕКРЕТАРА.

ПРИ УПИСУ НЕОПХОДНО ЈЕ ИМАТИ:

 1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА
 2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА (ПОТВРДУ О ОБАВЉЕНОМ СИСТЕМАТСКОМ ПРЕГЛЕДУ ЗА УПИС У ШКОЛУ)
 3. ДОКАЗ О АДРЕСИ СТАНОВАЊА (ЛИЧНЕ КАРТЕ РОДИТЕЉА НА КОЈИМА СЕ ВИДИ АДРЕСА, ОЧИТАНЕ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ПОТВРДА ИЗ СУП-а)

 

ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕСТИРАЊА БУДУЋИХ ПРВАКА СЕ ОБАВЉА КОД ПЕДАГОГА.

ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПОНЕТИ:

 1. 1. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ – прилаже се
 2. 2. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА – прилаже се
  3. ЛИЧНЕ КАРТЕ РОДИТЕЉА – на увид, због доказа о адреси и ЈМБГ-а
 3. ПОТВРДУ ДА ЈЕ ДЕТЕ ПОХАЂАЛО ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ (ИЗДАЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА) – родитељ је доставља накнадно
 4. У СЛУЧАЈУ ДА СУ РОДИТЕЉИ РАЗВЕДЕНИ, ПОТРЕБНА ЈЕ ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА О ПОВЕРАВАЊУ СТАРАТЕЉСТВА (ако је донето судско решење- прилаже се)

НАПОМЕНА: НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ТЕСТИРАЊА ДЕТЕ БУДЕ У ПРАТЊИ БАР ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА!

 

Уџбеници за први разред

 

 • Математика (1. део) – уџбеник, Ива Иванчевић Илић| Сенка Тахировић – Издавач “ЛОГОС”
 • Математика (2. део) – уџбеник, Ива Иванчевић Илић| Сенка Тахировић – Издавач “ЛОГОС”
 • Математика (3. део) – уџбеник, Ива Иванчевић Илић| Сенка Тахировић – Издавач “ЛОГОС”
 • Математика (4. део) – уџбеник, Ива Иванчевић Илић| Сенка Тахировић – Издавач “ЛОГОС”
 • Буквар, Душка Милић|Татјана Митић – Издавач “ЛОГОС”
 • Реч по реч – читанка, Наташа Станковић Шошо|Маја Костић – Издавач “ЛОГОС”
 • Наставни листови (Уз буквар) – Татјана Митић|Душка Милић – Издавач “ЛОГОС”
 • Свет око нас – радна свеска, Љиља Стокановић|Гордана Лукић|Гордана Субаков Симић – Издавач “ЛОГОС”
 • Свет око нас – уџбеник, Љиља Стокановић|Гордана Лукић|Гордана Субаков Симић – Издавач “ЛОГОС”
 • Музичка култура – уџбеник, Драгана Михајловић Бокан|Марина Ињац – Издавач “ЛОГОС”
 • Ликовна култура – уџбеник, Милутин Мићић|Гордана Мићић|Гордана